ကိုယ်တို့အကြောင်း

Jiangsu Tongyue Gas Systems Co., Ltd. ,Jiangsu Weyes International Trading Co., Ltd. ၂၀၀၁တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 2030ZhenCheng Road Jiangyin မြို့ ၊ အစားအသောက် နှင့် အထူးခရီး များ ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံစံ၊ ဥပမာ ၊ "AAA credit Rating အချက်အလက်များ" rte "," AAA နည်းစနစ်ကို ပြုပြင်ပ် ၁ ရာခိုင်နှုန်းပဏ္ဍာရီတယ္ မှန် ပါသည် ၊ ကွန်ပျူတာများ "ဘီဒီယို နီ ဂျင် နီ ဂျင် နီ ဂျင် နီ ဂျင် နီ ဂျင် နီ ဂျင်ီ လီ ဂျင် နီ ဂျင် နီ ဂျင်ီ လီ ဂျီ နီ ယန် အစွမ်းအစ အသစ်ကို စိုးရိမ်နဲ့ တည်ဆောက်မှုကို ယူခဲ့သည်။ အလုပ်၊ ရှေ့ဆောင် အုပ်ချုပ် မှုသည် တရုတ် ပညာရှင်၏ သိပ္ပံပညာများ နှင့် အတူတူညီခြင်းအားဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် နည်းစနစ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုးပွားစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆေးဝါး ၊ ကွန်ပျူတာရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဒေသများတွင် ခြေနပ်ပါတယ်။ စီမံကြိုးစံအသုံးပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ မှားယွင်းမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှု ဥပမာ ၊ ကွန်ပျူတာသည် အမြင့်အဝက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ အစီအစဉ်များကို အသုံးပြုခြင်းကို ၊ နောက်ပိုင်း ဆာ လုပ်ဆောင်မှု ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု စနစ်၊ ယိုယွင်းသူ တိုင်းကို ဂရုစိုက်စွာ ဆက်ဆံပေးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေက နိုင်ငံတလုံးလုံး ပြီး တောင် အရှေ့ အာ ရှေ ၊ "Yue" ရပ်ကွက်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ တိုးပွားစရာအခွင့်များအား လက်ခံခဲ့ပြီး က ကွန်ပျူတာသည် မျှော်လင့်တဲ့ ကြိုးစားမှုကို ပြုလုပ်ရမည်။ လေယာွက်ကွဲမှုကို တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်မှု အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ရန် ဥပမာကို တိုးပွားစေခြင်းငှါ နီ နီ ယံ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက် ၊

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

Laser Cutting Machine N2 3LPM PSA Nitrogen Generator မြင်က်

Laser Cutting Machine N2 3LPM PSA Nitrogen Generator ipment ၊ ဥပမာ ၊


Laser Cutting Machine N2

Laser Cutting Machine N2 3LPM PSA Nitrogen Generator ဥပမာ ၊ ရေ ၊ ဟယ်ဂျင် ၊ Helium, hydrogen sulfaded and Carn dioxide နှင့် မှန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကိဇီ ဥပမာ ၊


PSA ဩစတြေးလျင် လုပ်ငန်းကို ဆင်ခြင်မှုကို အသုံးပြု ထားသော အနံ့

PSA Oxygen လုပ်ဆောင်မှုကွန်တာများတွင် အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဥပမာ ၊


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်